Skip to content
Naps Solar / Artiklid / Kas päikesepaneele tasub osta?

Kas päikesepaneele tasub osta?

Päikesepaneelide ostmine on mõistlik otsus mitmel põhjusel. Heitevaba energiatootmine on peale keskkonnasäästlikkuse ka majanduslikult tasuv. Peale selle on päikesepaneele lihtne hooldada, kui need on paigaldanud pädev spetsialist.

10 head põhjust, miks hankida endale päikeseelektrijaam

Päikesepaneelid on investeering, mis tõstab Sinu kodu väärtust!

1. Kas päikesepaneelid aitavad elektriarveid vähendada?

Elektriarvega maksad peale tarbitud elektri ka muid tasusid. Kui toodad osa enda tarbitavast elektrist ise, säästad ka osa elektriarve summast, seda eriti suveperioodil. Näiteks Tallinnas saab 10 kW võimsusega elektrijaamas toota u 9000 kWh päikeseelektrit aastas. See võimaldab näiteks rohkem kui 750 korda sauna kütta või sõita elektriautoga 45 000 km!

Arvuta kokkuhoid ja tulu päikesepaneelide kalkulaatori abil.

2. Kas üle jääva elektri saab elektrivõrku müüa?

Saad elektrimüüjaga kokku leppida, et müüd üle jääva elektri üldisesse energiavõrku. Peale elektriarvete vähendamise saad seega päikesepaneelidega toodetud elektriga ka raha teenida. Näiteks Tallinnas saab 10 kW võimsusega jaamas toota u 9000 kWh päikeseelektrit aastas. Kui tarbid ise sellest 3000 kWh, säästad elektriarvelt hinnangu järgi 600 eurot aastas (0,20 €/kWh). Elektrienergia müük võrguettevõttele toob tulu hinnangu järgi 400-700 eurot, sõltuvalt elektri börsihinnast.

3. Kas päikesepaneelid tõstavad kodu väärtust?

Kodune päikeseelektrijaam on suurepärane investeering ka kinnisvara väärtuse seisukohast. Kuna kvaliteetsed ja hästi hooldatud päikesepaneelid vähendavad elektriarveid ja pikaajalisi elamiskulusid, võivad need soodustada teie kodu müüki ja lühendada müügiperioodi. Üha enam koduostjaid on huvitatud ka jätkusuutlikkusest ja kliimaküsimustest. Päikesepaneelid muudavad teie kodu keskkonnateadlike ostjate jaoks atraktiivsemaks.

4. Kas päikesepaneelid aitavad kompenseerida elektri tipphindu?

Kui päikesepaneelid suudavad toota rohkem elektrit, kui teie kodus või ettevõttes tarbitakse, saab üleliigset elektrit müüa tagasi võrku, mis võib toimuda kõrge nõudlusega tipptundidel. Juhul kui päikesejaam on varustatud akuga, siis saab ajastada võrku müüki akust ning saada veelgi rohkem kasu tipptundidel müümisest.

5. Kas päikeseelekter suurendab isevarustatust?

Oma päikeseelektrijaam suurendab sõltumatust elektriettevõtetest. Võttes kasutusele ka elektrienergia salvestamisvõimalused, suurendate veelgi oma isevarustatust.

6. Kas päikesepaneelide paigalduskulusid saab maksustamisel maha arvata?

Erinevad asutused, nagu näiteks Kredex või EAS toetavad päikesepaneelide ja/või akude soetamist, et parendada energiatõhusust ja varustuskindlust. Rohkem infot leiab nende koduleheküljelt või Naps Solari insenerilt.

7. Kas päikeseelektrijaama hooldus on lihtne?

Päikeseelektrijaama hooldamine on lihtne ja hoolduskulud väikesed. Paneelid ei vaja eraldi puhastamist, sest tavaliselt piisab puhastamiseks sademetest.

8. Kuidas mõjutab päikesepaneelide abil toodetud elekter minu süsinikujalajälge?

Päikesepaneelide abil toodad lokaalset puhast elektrit ning sellest ei teki kahjulikke heitmeid, nagu süsinikdioksiid ja peenosakesed. Samas vähendad vajadust kasutada taastumatute allikate abil toodetud energiat. Päikesepaneelide ja nende komponentide tootmine ja transport tekitab ka heitmeid. Võrreldes erinevaid elektritootmismeetodeid, on päikeseenergia siiski üks kõige keskkonnasäästlikumaid energiaallikaid. Peale selle ei vaja päikeseelektrijaam suurt hooldust ning on pika kasutuseaga.

Seetõttu võib öelda, et oma päikeseelektrijaamaga võitled tõhusalt globaalse soojenemise vastu. Planeet tänab sind – saad öösiti rahus magada.

9. Kui ökoloogiline päikesepaneelide abil toodetud elekter on?

Päikeseenergia on peaaegu ammendamatu ressurss ja lõputu energiaallikas. Päikeseenergia abil toodetud elekter on iseenesest heitevaba ja selleks ei kulu meie planeedi piiratud loodusvarasid.

Olulise osa päikesepaneelide süsinikujalajäljest moodustab ränielementide süsinikujalajälg. Räni kaevandamine ja töötlemine on energiamahukas ja tekitab kliimale kahjulikke heitmeid. Siiski on praeguse tehnoloogia abil peaaegu võimatu saavutada päikesepaneelidest väiksemat heitetaset.

Valides võimalikult täiustatud elemenditehnoloogia, vähenevad heitkogused veelgi. Peale selle saab näiteks paneelide paigalduseks valida lähedal toodetud komponente (paigaldussüsteemid, kinnitused, kaablid vms), mis võimaldab vähendada transpordiga seotud heitmete tekkimist. 

10. Valides Naps Solari päikeseelektrijaama, saad just sulle sobivad seadmed koos paigaldusega.

Kui palju päikeseelektrit sa toota saaksid?

Meie päikesepaneelide kalkulaatori abil saad kiiresti aimu sellest, kui head tingimused päikesepaneelide paigaldamiseks su katusel on. Leia kaardilt maja või muu ala, kuhu soovid päikesepaneele paigaldada. Kaardi asukoha asemel võid märkida ka katuse või muu koha pindala. Kalkulaator annab teavet selle kohta, kui palju su päikeseelektrijaamaga saab elektrit toota.