Naps Solar Systems ja KSS Energia yhteistyöhön

Aurinkosähkötrendi vahvistuu jatkuvasti aurinkosähkön merkittävästi parantuneen kilpailukyvyn ja energiaomavaraisuustavoitteiden voimistumisen myötä. Globaalisti aurinkosähkö ja tuulivoima ovat selkeästi nopeimmin kasvavat sähkön tuotantomuodot.

KSS Energia on vuokrannut asiakkailleen aurinkopaneeleita Haminassa sijaitsevasta aurinkopuistostaan kesästä 2016 alkaen ja päätti laajentaa aurinkosähköliiketoimintaansa korkealaatuisten aurinkosähköjärjestelmien myyntiin. KSS Energia Oy ja Naps Solar Systems Oy solmivat kumppanuussopimuksen Kaakkois-Suomen alueella  toimimisesta.

Aurinkosähkön merkitys kotimaisen hajautetun uusiutuvan energian tuotannossa vahvistui merkittävästi vuonna 2017. Vaikka aurinkosähkön osuus Suomen energiamarkkinan kokonaistuotannossa on edelleen pieni, odotetaan alkaneelta…

Naps Solar Systems MTK:n yrityskumppaniksi

MTK ja Lähienergialiitto tarjosivat tänään konkreettisia toimenpidemahdollisuuksia uusiutuvan energiatuotannon kehittämiseksi Suomessa lanseeraamalla MTK:n jäsenistölle, eli kattavasti suomalaisille tilallisille, valmiiksi rakennetun yritysyhteistyökonseptin aurinkosähköjärjestelmien hankinnan osalta. Naps Solar Systems Oy ja sen kumppanit Vantaan Energia sekä Playgreen Finland Oy kuuluvat valitun yhdeksän kumppanin joukkoon.

”Suomessa aurinkosähköä tuottaa vasta alle 1 prosentti maatiloista, joten potentiaalia kasvuun on”, totesi itsekin aurinkosähköä vaihtoehtona pohdiskellut Asunto-, energia- ja…

Naps Solar System at Skanskan Venny, Kuninkaantammi Helsinki 13,2 kWp

Kuninkaantammen rakenteilla oleva kaupunginosa on yksi Helsingin mielenkiintoisimmista urbaaneista asuinalueista. Asuntorakentaja Skanska Talorakennus Oy kehittää ekologista jalanjälkeä kiinteistökokonaisuuksissa. Skanska tilasi kolmeen alueen kerrostalokiinteistöönsä aurinkosähköjärjestelmät Naps Solar Systems Oy:ltä. Nyt viimeinenkin kolmikosta on valmis. Napsin Skanskalle asentamaa aurinkosähkötehoa alueella on yhteensä 40,2 kilowattia.

Helsingin Kuninkaantammen asuinalue sijaitsee luoteis-Helsingissä Kaarelan kaupunginosassa. Kuninkaantammessa luonto ja kaupunki yhdistyvät harmonisesti ekologisesti kestävään rakentamiseen ja yhteisölliseen asuinympäristöön. Asuinalueen on kaavailtu…

Naps Solar System at NCC Fredriksberg

Yksi Helsingin uusista kaupunkialueista syntyy Kalasataman, Vallillan ja Pasilan välille rakentuvaan ympäristöön, jossa sijaitsee muun muassa kaupunki- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas Konepajan kortteli.

Uusi Konepajan kortteli muodostuu Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun kulmaan, johon rakennusyhtiö NCC toteuttaa arkkitehtonisesti ympäristön henkeen suunnitellun Fredriksbergin toimistorakennuksen. Rakennus toteutetaan BREEAM-ympäristösertifioinnin Excellent- tasolle. Osana ympäristöedelläkävijyyttä kiinteistön katolle asennetaan Naps Solarin 45 kilowatin aurinkovoimala.

Rakennusyhtiö NCC:n toimistokokonaisuus Fredriksberg rakennetaan perinteikkäälle Vallilan Konepajan alueelle neljässä vaiheessa. Ensimmäinen kuusikerroksinen vaihe nousee Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun kulmaan. Rakennuksen…

Naps Solar off-grid engineering

Naps Solar toimittaa sähköverkon ulkopuolisia off-grid-aurinkosähköjärjestelmiä globaalisti. Yhtiö on yksi merkittävimmistä toimittajista kansainväliselle julkiselle sektorille, humanitaarisille toimijoille sekä ei-kaupallisille organisaatioille. Tyypillisiä asiakkaita ovat lisäksi öljy- ja kaasuala sekä telecom-sektori.

Off-grid ratkaisuja on toimitettu erilaisiin ääriolosuhteisiin Antarktikselta Saharaan sekä Tyynen valtameren pieniltä saarilta Aasian vuoristoihin ja viidakoihin koko yhtiön lähes nelikymmenvuotisen historian ajan. Näin tehdään edelleen. Off-grid-ratkaisujen asiantuntija, projekti-insinööri Risto Ant-Wuorinen kertoo seuraavassa Napsin toimituksista.

Risto Ant-Wuorinen, mitä tarkoittaa off-grid ja minkälaisia järjestelmiä Naps toimittaa?

Off-grid tarkoittaa…