Naps Solar System

Aurinkopaneelit muuttavat valon sähköksi.

Aurinkosähköä syntyy auringonvalon osuessa aurinkopaneelin aurinkokennoihin, jotka on useimmiten valmistettu piistä. Valo kulkee pieninä painottomina valohiukkasina, fotoneina. Kukin fotoni voi kennoon osuessaan irrottaa yhden elektronin, jolloin sen energiaa siirtyy elektronille. Tämä elektroneille siirtynyt energia näkyy aurinkopaneelin sähköjännitteenä ja sähkövirtana. Paneeleita kytketään peräkkäin ja rinnakkain aurinkosähköjärjestelmäksi tarvittavan kokonaistehon tuottamiseksi.

Aurinkosähkön tuotanto Suomessa.

Aurinkosähköjärjestelmän vuosittain tuottamaa sähköenergian määrää (kWh) voidaan ennakoida kohtuullisen tarkasti. Ennakointi tehdään auringon kierron, järjestelmän sijainnin ja paneeleiden suuntauksen perusteella hyödyntäen ilmatieteen laitoksilta saatavia menneiden vuosikymmenien sää- ja auringonsäteilytietoja.

Suomessa vuotuinen säteilymäärä vaihtelee paikasta riippuen 900-1300 kWh/m2* välillä. Tästä voidaan aurinkosähköjärjestelmällä tuottaa noin 700-1000 kWh asennettua kilowattia kohti. Erot alueiden välillä johtuvat pääasiassa pilvisyydestä. Lisäksi tuotanto vähenee pohjoista kohti, koska auringonvalo joutuu läpäisemään paksumman kerroksen ilmakehää. Pimeinä talvikuukausina aurinkosähköä ei usein saada lainkaan. Sen sijaan keväthanki heijastaa voimakkaasti valoa ja lisää aurinkosähkön tuottoa. Vaihtelut vuosien välillä ovat myös suuria. Peräkkäisten vuosien tuotannossa voi hyvin olla jopa 20 prosentin vaihtelua.

*Lähde: European Commission

Aurinkosähköjärjestelmä

Napsin aurinkosähköjärjestelmä on käyttötarpeen mukaan optimoitu kokonaisuus. Järjestelmän optimoinnissa huomioidaan paikalliset sääolosuhteet, varjostukset, paneeliston asentamisen alusta sekä kohteen sähkön tarve ja sen käytön ajoittuminen.

Aurinkosähköjärjestelmä koostuu seuraavista osista: aurinkopaneelit, kiinnitystelineet, sähkökaapelit sekä käyttötavan mukaan joko vaihtosuuntaajat eli invertterit järjestelmän kytkemiseksi sähköverkkoon tai lataussäädin sekä akusto. Verkosta riippumattomat, akkua käyttävät järjestelmät voidaan myös täydentää vaihtosuuntaajilla tavanomaisten 230 V -sähkölaitteiden käyttämiseen. Paneelisto asennetaan mahdollisimman varjottomaan, aurinkoiseen paikkaan ja suunnataan etelän puolelle, usein katon lappeen suuntaisesti.

Aurinkosähkön tuotantoa vähentävät varjot minimoidaan jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa, pääasiassa paneelien sijoittelulla ja tarvittaessa myös poistamalla puustoa. Paneelien likaantuminen vaikuttaa aurinkosähkön tuotantoon Suomen olosuhteissa yleensä erittäin vähän. Sade pitää paneelit useimmiten riittävän puhtaana.

 

Aurinkopaneelien tuotannon optimointiin Napsin järjestelmissä on käytettävissä ketjukohtainen optimointi ja paneelikohtainen optimointi. Paneelikohtainen optimointi on Suomen olosuhteissa harvoin taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä, koska se kasvattaa järjestelmään tarvittavien erillisten sähkölaitteiden määrää ja siten niiden huoltotarvetta. Paneelikohtainen optimointi on perusteltua tilanteissa, joissa saman ketjun yksittäiset paneelit sijoittuvat keskenään erilaisiin valaistusoloihin, kuten erilaiseen asennuskulmaan katon eri lappeilla, tai joissa jokin paneeli on lähes jatkuvasti osittain varjostunut.

Lue lisää Usein kysytyistä kysymyksistä ja kokeile aurinkosähköjärjestelmän mitoitusta omalle katolle.