Tässä tyypillisimpiä asennustapoja:

 

Naps Solar
Tasakattoasennukset

Tasokattoasennukset ovat tyypillisin tapa yritysratkaisujen toteutuksessa.
Tasakattoasennukset toteutetaan useimmiten niin sanottuina kelluvina asennuksina, jolloin kattoon ei tarvitse tehdä läpivientejä tai kiinnityksiä.
Tasakattoasennukset ovat erittäin nopeita toteuttaa eivätkä ne aiheuta merkittäviä lisärasituksia katoille.
Napsin asiantuntijat suunnittelevat jokaisen tasakattoasennuksen yksityiskohtaisesti sekä tekevät tarvittavat kuormituslaskelmat jotta ongelmaton toteutus voidaan varmistaa.
 
Naps Solar
Harjakattoasennukset

Harjakattoasennus on tyypillinen toteutustapa erityisesti pientalojen aurinkosähköjärjestelmien toteutuksessa.
Harjakattoasennuksessa kiinnikkeet kiinnitetään katon rakenteisiin tai saumoihin, mutta parhaassa tapauksessa ei harjakattoasennuksissakaan tarvitse tehdä vesikattoon läpivientiä.
Tasakattoasennukset ovat nopeita ja edullisia toteuttaa ja ne soveltuvat kaikenlaisille yleisimmille kattopinnoille ja -materiaaleille.

 

 

 

 

Naps Solar System
Maa-asennukset
Maa-asennukset mahdollistavat isompien järjestelmien toteutukset sekä aurinkosähkön tuottamisen myös kohteissa joissa kattopinta-alaa ei ole käytettävissä.
Maa-asennuksen yksityiskohtainen toteutustapa valitaan maaperän sekä käytettävissä olevan maa-alan mukaan.
Maa-asennukset mahdollistavat usein kattoasennuksia hieman paremman suhteellisen energiantuotannon, mutta saattavat olla perustamiskustannuksista johtuen jonkin verran kattoasennuksia kalliimpia.
 
Naps Solar System
Julkisivuasennukset ja integroidut ratkaisut

Haluttaessa aurinkosähköjärjestelmältä kustannustehokkaan sähkön tuotannon lisäksi näkyvyyttä ja näyttävyyttä voidaan asennustavaksi valita julkisivuun tai muihin rakenteisiin integroitu järjestelmä.
Integroidut järjestelmät voidaan toteuttaa joko vakioaurinkopaneeleja käyttäen tai tekemällä kohteeseen räätälöidyt paneelit.
Omaa aurinkopaneelituotantonsa hyödyntäen Naps on integroitujen ratkaisujen ylivoimainen markkinajohtaja Suomessa, ja kykenee toimittamaan kohteeseen kuin kohteeseen soveltuvan ratkaisun.
Integroidut ratkaisut suunnitellaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.