Siirry pääsisältöön
Naps Solar / Artikkelit / Kannattaako sähkön myynti verkkoon?

Kannattaako sähkön myynti verkkoon?

Aurinkosähköä syntyy välillä enemmän kuin sitä tarvitaan. Kannattaako sähkön myynti verkkoon ja miten se tehdään?  

Alkuun on syytä todeta, että aurinkosähköjärjestelmän suurin hyöty perustuu siihen, että tuotettu sähkö käytetään itse. Näin tehden sähköä täytyy ostaa vähemmän, jolloin sähkölasku luonnollisesti pienenee. Hyöty on itse asiassa hieman sitäkin suurempi, koska ostettaessa sähköä siihen lisätään aina siirtomaksu sekä sähkövero. 

Vaikka siis myisit sähköä verkkoon, itse tuotetun sähkön omasta käytöstä kertyneet säästöt ovat suuremmat kuin myynnistä saadut korvaukset.

Korvaukset ovat kuitenkin korvauksia, joten kannattaa selvittää, mikä on tilanne oman aurinkovoimalan kohdalla. 

Mitä ylijäämäsähkö on?  

Ylijäämäsähköä syntyy, kun aurinkopaneelit tuottavat sähköä enemmän kuin sitä tarvitaan. Ylijäämäsähkö voidaan varastoida akkuihin tai vaihtoehtoisesti se voidaan myydä sähköverkkoon. Aurinkosähkön tuottajan näkökulmasta myös sähköyhtiöt toimivat eräänlaisina “akkuina” ostaessaan ylijäämäsähkön. 

Ylijäämäsähkön määrään vaikuttavat oman sähkönkulutuksen lisäksi aurinkosähköjärjestelmän koko, sijainti, vuodenaika sekä sääolosuhteet.  

Aurinkosähkön myynti   

Jotta ylijäämäsähköä voidaan myydä eteenpäin, täytyy järjestelmä liittää sähköverkkoon. Sen lisäksi ylijäämäsähkölle täytyy olla valmiina ostaja. Ilman ostajaa sähköä ei voi syöttää verkkoon, vaikka mieli tekisi. 

Sähköverkkoon liittäminen tapahtuu paikallisen sähköyhtiön toimesta, joka vastaa myös sähkön siirrosta sekä tuotannon ja kulutuksen mittaamisesta. Verkkoyhtiö määräytyy asuinpaikan mukaan eikä sitä voi kilpailuttaa. Verkkoyhtiö määräytyy asuinpaikan mukaan, eikä sitä voi kilpailuttaa.

Kilpailuttaa sen sijaan voit yhtiön, kenen kanssa teet aurinkosähkön myyntisopimuksen. Kilpailuttaminen todellakin kannattaa, sillä ylijäämäsähköstä maksettava korvaus vaihtelee sähköyhtiöiden välillä. 

Sähköä ei siis tarvitse myydä paikalliselle sähköyhtiölle eikä myöskään sille sähköyhtiölle, jolta itse ostat sähköä. 

Ylijäämäsähkön myynti – kuinka kannattavaa se on?

Tavallisimmin jokaisesta sähköverkkoon syötetystä kilowattitunnista maksetaan tuottajalle niin sanottu spot-hinta, joka tarkoittaa sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvää sähkön hintaa. Hinta määritellään eurooppalaisessa Nordpool-sähköpörsissä tulevan vuorokauden jokaiselle tunnille. Ostetun pörssisähkön tuntihinta määräytyy niin ikään Nordpoolin spot-hintojen perusteella.  

Näin ollen aurinkosähkön tuottaja saa sähköstään suunnilleen saman hinnan, jonka hän joutuisi maksamaan ostamastaan sähköenergiasta. Verkkoon syötetystä energiasta saatavat tulot eivät kuitenkaan sisällä ostetun sähkön mukana maksettavia sähkönsiirtokuluja eikä sähköveroa, jotka tilanteesta riippuen voivat muodostaa merkittävän osan ostohinnasta. 

Tärkein “työkalu” sähkön myymisessä on sähkömittari, joka seuraa sähkönsiirtoa joko tunnin tai vartin välein. Ero johtuu siitä, että sähköyhtiöt ovat siirtymässä tunnin välein tehdystä tasauksesta varttinetotukseen sen mukaan, miten ehtivät uusia mittareita asentaa. Mittaus ei aiheuta lisäkustannuksia aurinkoenergian tuottajalle.

Kuluja saattaa kuitenkin koitua, mikäli välissä toimiva sähköyhtiö veloittaa myydystä sähköstä välityspalkkion. Kaikki sähköyhtiöt eivät sitä kuitenkaan tee.

Kannattavuuslaskelmissa kannattaa pitää mielessä, että vaikka omaan käyttöön tuotetusta aurinkosähköstä ei tarvitse maksaa veroa, ylijäämäsähkön myynnistä täytyy. Pienimuotoista sähköntuotantoa verotetaan tuloverolain mukaisesti, eikä siihen vaikuta se, hyvitetäänkö myynti suoraan sähkölaskussasi vai maksetaanko se tilille. 

Verotettavasta tulosta voidaan kuitenkin vähentää niin hankinta-, asennus- ja huoltokulut kuin myös kustannukset, joita aiheutuu verkkoon kytkeytymisestä. Vähennykset voidaan jakaa useammalle vuodelle.

Se, kannattaako sähkön myynti verkkoon, riippuu edellä mainittujen tekijöiden lisäksi siitä, kuinka paljon ja säännöllisesti ylijäämäsähköä syntyy. Kannattavuuteen vaikuttaa myös se, minkälaisella sopimuksella aurinkosähkön tuottaja itse ostaa sähkönsä. Voitolle on päästy erityisesti tilanteissa, joissa ostettu sähkö on perustunut edulliseen määräaikaiseen sopimukseen ja myyty sähkö on lähtenyt verkkoon spot-hinnalla. Spot-hinta on pääsääntöisesti korkeimmillaan aamuisin ja alkuillasta.

Jos haluaa hifistellä

Kuten edellä todettiin, suurimman hyödyn aurinkopaneeleista saa käyttämällä tuotetun energian itse – viimeistä wattia myöten. Näin ollen aurinkopaneelit kannattaa asentaa, sijoittaa ja suunnata oman käytön mukaisesti.  

Mikäli aurinkovoimala on rakennettu sähkönmyynti mielessä, kannattaa suuntaukset tehdä sen mukaan, että ylimääräistä sähköä syntyisi ja sähkön myynti verkkoon tapahtuisi juuri niinä vuorokaudenaikoina, kun sähköstä saa oletetusti parhaimman hinnan. 

Kummassakin tapauksessa sekä niiden välimuodossa saat parhaan lopputuloksen, kun asennuksesta huolehtii Napsin ammattilainen.