Submitted by alexandra.naumanen on 06.06.2019

Kiertotalous-sana on vakiintunut mainstreamiin ja jopa bussikeskusteluihin – tämä on huikea saavutus!  Näin totesi johtaja Ligia Noronha YK:n ympäristöohjelmasta Sitran järjestämän kolmannen World Circular Economy Forum 2019 –tapahtuman avajaispäivän Building an enabling environment for circular businesses -paneelikeskustelun johdannossa.

WCEF paneeli

Kiertotalous-sana on vakiintunut mainstreamiin ja jopa bussikeskusteluihin – tämä on huikea saavutus!  Näin totesi johtaja Ligia Noronha YK:n ympäristöohjelmasta (kuvassa äärimmäisenä oikealla) Sitran järjestämän kolmannen World Circular Economy Forum 2019 –tapahtuman avajaispäivän Building an enabling environment for circular businesses -paneelikeskustelun johdannossa.

WCEF:n avajaispäivän paneelikeskustelu käsitteli kiertotaloutta mahdollistavan ja edistävän ympäristön luomista liiketoiminnalle ja kutsutut panelistit (kuvassa) edustivat eri liiketoiminta-alueita sekä globaaleja instansseja. Kukin panelisti esitti kolme keskeisintä asiaa, joiden uskoi parhaiten edistävän kiertotalouden toimintaympäristön kehittymistä. Listauksen ja johdetun keskustelun lopuksi yleisö sai tuoda näkemyksensä mukaan keskusteluun. Yhteinen näkemys oli, että keskeisimmät kiertotalouden edistämistä edistävät tekijät olivat yhteistyö/yhdessä tekeminen, näkyvyys/avoimuus, osallistaminen sekä yhteismitallinen regulointi.

Mielenkiintoisia näkökulmia kuultiin muun muassa pohdinnasta kuluttajien eriytymisestä yhä enemmän uuden kuluttajiksi ja kierrätys-kuluttajiksi (first hand and second hand user). Kuluttaja-sana on kuulemma muuttumassa varsin epätrendikkääksi ja Fiskarsin konsernijohtaja Jaana Tuominen peräänkuuluttikin sopivaa sanaa kuluttajan sijaan kiertotaloustuotteiden ja palveluiden käyttäjille. Oli upeaa kuulla esimerkiksi Fiskarsin Suomesta starttaamasta kierrätyksestä, jossa yhtiön käytettyjä kotitaloustuotteita sekä jälleenmyydään käytettynä, että otetaan vastaan käytöstä poistettaessa. Suomesta onkin ollut helppo lähteä liikkeelle, mutta globaalisti sekä kierrätyksen järjestämisen että toisinaan viranomaistoiminnan kanssa on Tuomisen mukaan vielä haasteita taklattavana.

Yleisenä haasteena koetaan kiertotalousbusineksen kaupallistaminen kannattavasti sekä etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan järjestämisen kiertotalouden piiriin – tahtoa on vielä enemmän kuin taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia tai resursseja, joten yhteisiä toimintamalleja ja etenkin toimintaalustoja, verkostoja sekä yhteistyötä yleensä kaivataan.

Suurilta ja merkittäviltä toimialoilta, kuten esimerkiksi rahoitus- ja vakuutussektoreilta odotetaan paneelin mukaan kannanottoa ja toimintaa kiertotalouden kehittämiseksi. Jos ulkopuolisen rahoituksen järjestäminen olisi riippuvaista vastuullisuuden tasosta tai rahoituksen ja vakuutuksen piirissä olisi yhteismitallista mittarointia, jonka perusteella rahoitusta tai vakuutuksia hinnoitellaan, olisi kiertotalouden kehittämiselle nykyistä enemmän tarvetta. Yhtenäisten mittareiden luominen ja mittaamisen kehittäminen oli Suomen Pankkia edustaneen Olli Rehnin listalla yksi tärkeistä kehityskohteista.

 

Napsille kiertotalous on vastuullisena yrityksenä erittäin tärkeää, mehän lähtökohtaisesti tuotamme palveluna vain puhdasta uusiutuvaa energiaa ja pääomistajammekin on kiertotalousrahasto. WCEF2019-seminaariin osallistuimme yhtenä kiertotalouden kiinnostavimmista konsepteista: Napsin aurinkosähköä palveluna –toimintamalli, joka julkaistiin viime vuoden lopulla, nostettiin toukokuussa Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat –listalle. Palvelussamme asiakasyritys ostaa Napsilta aurinkosähköä omalta katoltaan ja Naps puolestaan vastaa kaikesta aurinkovoimalaan liittyvästä.

 

WCEF2019

Lisää kiertotalousfoorumista Sitran sivuilta:

https://www.sitra.fi/uutiset/yli-2000-kiertotalousvaikuttajaa-ja-kymmenia-ulkomaisia-toimittajia-saapuu-helsinkiin/

 

Lisätietoja kiertotalouden kiinnostavimmista ratkaisuista:

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse

 

Napsin palvelukonsepti Sitran listauksessa:

https://www.sitra.fi/caset/aurinkosahkoa-palveluna-yrityksille-omalta-katolta/