Valitsimme Napsin korkealaatuiset paneelit, sillä aurinkosähköjärjestelmän ensisijaisena tarkoituksena on tarjota luonnolliset olosuhteet vaihtosuuntaajiemme testikäytölle tehtaan katolla. Tahdoimme varmistua, että paneelien tuotto ja tuontantoteho ovat myös tasalaatuisia. Napsin järjestelmä mahdollistaa aurinkopaneelien kytkemisen vaihtosuuntaajiin erilaisissa sarjoissa kulloistenkin testitarpeiden mukaisesti. Käytetty asennusjärjestelmä on yksinkertainen ja kevyt, mikä mahdollisti nopean asennuksen bitumikatolle katon pintaa puhkaisematta.
markkinointijohtaja Jyrki Leppänen, ABB

Aurinkosähkö soveltuu hyvin myös teolliseen käyttöön

Aurinkosähköjärjestelmien laskeneen kustannuskehityksen myötä investoinnista aurinkosähköön on tullut entistä kannattavampaa myös teollisuudessa. Kun huomioidaan järjestelmän tuottamat muut hyödyt, kuten energiakustannusten vakauttaminen, ympäristömyönteisyys ja energiatehokkuuden parantaminen, on entistä useampi teollista toimintaa harjoittava yritys jo investoinut aurinkosähköön.

Napsin kokeneet asiantuntijat mitoittavat järjestelmän yrityksen tarpeisiin optimaaliseksi ja tekevät toteutussuunnitelman lyhyen kohdekäynnin ja energian kulutuksen perustietojen pohjalta.

Teollisen käytön hyödyt

Aurinkovoimalan edut teollisessa käytössä ovat monipuoliset:

Pienentyneet energiakustannukset

  • Energiakustannusten pienentäminen ja vakautus
  • Päiväaikaisten kulutushuippujen leikkaus
  • Pienentynyt viilennystarve

Aurinkovoimala on vastuullisuusteko

  • Energiatehokkuuden parantuminen
  • Kestävä energianhankintaratkaisu
  • Energiaomavaraisuuden kasvattaminen

Yhtiön positiivisen mielikuvan kehittäminen

  • Pienentynyt hiilinjalanjälki
  • Edelläkävijyys
  • Ympäristömyönteisyys

Ota yhteyttä niin arvioimme kannattavuuden ja hyödyt puolestanne.

Case –esimerkki ABB

Napsin aurinkovoimaloita on asennettu monenlaisiin teollisiin kohteisiin, ja teolliseen tuotantoon. Yksi voimaloistamme on Helsingin Pitäjänmäellä, ABB:n invertteritehtaan käytössä. ABB hyödyntää aurinkovoimalaa sähkönlähteen lisäksi invertterien testauspisteenä.

 Tutustu ABB:n invertteritehtaan aurinkosähköjärjestelmäämme Helsingissä.